TSV Kirchendemenreuth gegen JFG Haidenaab-Vils 2 (D-Junioren)

TSV Kirchendemenreuth gegen JFG Haidenaab-Vils 2 (D-Junioren)